Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:25:36

Föreskrift EIFS 2023:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2020-103616 Länk till annan webbplats. som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium.