Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-24 00:53:51

Personuppgifter när du söker jobb

Så här behandlas dina personuppgifter när du söker jobb hos oss eller när du anmäler dig som prenumerant via rekryteringsverktyget Varbi.

Uppgifterna som du lämnar i samband med att du söker jobb eller anmäler dig som prenumerant på våra lediga jobb, registreras för Energimarknadsinspektionens (Ei) räkning i vårt rekryteringssystem Varbi. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Ei är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Ei:s räkning i rekryteringsverktyget Varbi.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Namn
  • Födelseår
  • Kön
  • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress, svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret (används ej i alla rekryteringsprocesser)
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga bifogade filer

Vad ska uppgifterna användas till?

Ei använder uppgifterna för att administrera din jobbansökan eller prenumeration på lediga jobb. Din ansökan kommer hanteras via en kandidatprofil som samlar in informationen du lämnat i samband med dessa ärenden.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto för att prenumerera på lediga tjänster är samtycke. För behandlingar inom rekryteringsprocessen är den rättsliga grunden "uppgift av allmänt intresse". Vidare är det en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR-enheten och rekryterande personer inom organisationen så som rekryterande chefer och fackliga representanter.

Vid en anställning kommer personuppgifterna att delges till HR-enheten för avtalsskrivning och arkivering i personalakt. Denna information kommer från rekryteringsverktyget samt ansvarig rekryterare på HR-enheten.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Energimarknadsinspektionens behandling av personuppgifter

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Om du inte blir anställd hos Ei kommer dina personuppgifter att raderas från rekryteringsverktyget 24 månader efter att rekryteringen avslutats. Blir du anställd av Ei kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras.

Vid prenumeration på lediga jobb kommer dina personuppgifter att raderas från vårt system 12 månader efter att du registrerat dina uppgifter. 30 dagar innan uppgifterna raderas får du ett mejl med förfrågan om eventuell förlängning av din prenumeration.

Din rätt att ta del av eller begära radering av personuppgifter som Ei behandlar

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Ei har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du kan själv uppdatera din användarprofil genom att logga in i Varbi.

Du kan även avsluta eller hantera jobbprenumerationer i din användarprofil.

För att avsluta ditt användarkonto, kontakta oss via e-post: hr@ei.se

Kontakta oss angående personuppgifter

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontakta oss angående personuppgifter

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL