Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 03:51:39

Läget på elmarknaden - vecka 30 2022

Systempriset sjönk med 29 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 64 procent. I elområde SE3 sjönk spotpriset med 24 procent och i elområde SE4 med 35 procent.

Priserna på EPAD:s ökade med 9,6 procent i elområde SE1 och SE2 medan de minskade i elområde SE3 och SE4 med 31 respektive 1,3 procent.

Terminspriserna på kol och gas ökade under veckan med 12,4 respektive 24,9 procent och terminspriset på olja ökade med 0,5 procent.

Tillgängligheten på svensk kärnkraft låg i snitt på 81 procent. Temperaturen i Sverige låg strax under den normala och nederbörden var även den mindre än vad den brukar vara.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter