Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Funktionskrav elmätare

Det finns nya funktionskrav för elmätare. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Funktionskraven för mätsystem och mätutrustning ger förutsättningar för elanvändare att på ett enkelt sätt få tillgång till uppgifter, som exempelvis använd effekt. Uppgifterna underlättar för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva på elmarknaden. Dessutom främjar funktionskraven en tillförlitlig och effektiv nätdrift, och möjliggör en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

Funktionskraven på elmätare möjliggör också en utvecklad marknad för energitjänster av olika slag. Funktionskraven omfattar alla elanvändare som är lågspänningskunder.

7 nya funktionskrav för elmätare

Funktionskraven är:

  1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv effekt och reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt mäta och registrera den totala aktiva energin vid uttag och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
  3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per kvart. 
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

Kraven ska vara uppfyllda 1 januari 2020

Förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (SFS 2018:1426) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ei:s föreskrift (Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5 Pdf, 37.3 kB, öppnas i nytt fönster.) som trädde i kraft den 1 oktober 2019

Bakgrund

I augusti 2014 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer för vilka funktionskrav som ska finnas på elmätare och relaterade system i framtiden. Ei skulle även göra en kostnadsnyttoanalys av förslagen på funktionskrav för elmätare.

I maj 2015 lämnade Ei sina förslag till regeringen. Förslagen finns att läsa i Ei:s rapport Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..

I regleringsbrevet 2017 fick Ei ett nytt uppdrag som handlade om att ta fram förslag till de författningsförändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. I november 2017 lämnade Ei sitt författningsförslag till regeringen. Förslaget går att läsa i rapporten Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag (Ei R2017:08) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster..

I slutet av juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare.

Mer om Ei:s arbete med flexibilitet i energisystemet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL