Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-05-29 05:20:02

Artikel 157.1 Dimensioneringsregler för frekvensåterställningsreserver

Status

Ei:s beslut Pdf, 276.6 kB.

Uppdaterat förslag har kommit in.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet 2022-102501

december 2022

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss

Ärendenummer

2018-102170

2022-102501