Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:01:38

European Stakeholder Committees (ESC)

Det är viktigt att berörda intressenter kan får möjlighet att engagera sig och ställa frågor om kommissionsförordningarna. Därför finns en europeisk kommitté ESC.

European Stakeholder Committees, ESC är en europeisk kommitté av intressenter berörda av dessa förordningar och de har som uppgift att bidra till övervakning av genomförandet av reglerna.

ESC behandlar frågor löpande och kan när som helst besvara en fråga som kommit in.

Det är alltid svaret som finns i "issue logger " på webbplatsen för ESC som är det rätta.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL