Nyheter

Du har rätt att få mätaren kontrollerad

Misstänker du att din elmätare går fel har du rätt att få den kontrollerad. Kontrollen kan göras av ditt nätföretag eller av en oberoende part.

2015-06-22 |

Dyrt att glömma elavtalet när du flyttar

Kom ihåg att teckna elavtal när du flyttar in i en ny bostad. Annars anvisas du en elhandlare och får ett elavtal som ofta är mycket dyrare än alla andra avtal.

2015-05-29 |

Så här fungerar ett rörligt elpris.

2015-06-10 |

Inga fakturaavgifter tillåtna på nya avtal

Elhandlare som tar ut fakturaavgifter bryter mot lagen. Hittar du en fakturaavgift på din elfaktura kan du anmäla det till oss på Energimarknadsinspektionen. Förbudet mot fakturaavgifter gäller alla avtal som tecknats efter 1 juni 2014.

2015-05-12 |

Timavtal - tänk på det här!

Vi tycker att timavtal passar bäst för dig som har en lite högre förbrukning och kan flytta en del av förbrukningen till timmar med lägre priser. Då kan du spara pengar och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

2015-05-12 |

 

 

Sök elhandlare

› Visa alla elhandlare