Marknadsövervakning

Energimarknadsinspektionen övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk.

Tipsa om insiderhandel

Det är viktigt att Ei får reda på om marknadsaktörer bedriver insiderhandel eller manipulerar energimarknaden.

Internationellt

Marknaderna för el och gas i Europa blir allt mer gränsöverskridande.

Ei deltar i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU.