Pågående upphandling

Energimarknadsinspektionen samarbetar med Finland, Norge, Danmark och Island i frågor som rör våra nordiska energimarknader. Samarbetet sker i NordREG, Nordic Energy Regulators. Utvecklingen går mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad i syfte att ytterligare förbättra kundernas förutsättningar att handla el över nationsgränserna. Just nu pågår en upphandling i NordREG:s regi. Här nedan kan du läsa mer om upphandlingen (informationen är på norska).

Formålet med denne forbrukerundersøkelsen er å utforske forbrukeres syn på og erfaring med de fire nordiske sluttbrukermarkedene for strøm (i Danmark, Finland, Norge og Sverige). Det skal gjennomføres en undersøkelse for omtrent 1 500 deltagere i hvert av de fire landene, totalt 6 000 deltagere.

Benämning/Rubrik:

Kundeundersøkelse - Nordic Customer Survey 2018 - Nordic electricity markets

Referensnummer:

Publiceras senare

Sista anbudsdag:

2018-02-20 kl. 12:00