Lämna synpunkter så här

Beskriv så tydligt som möjligt vad som kan förbättras. Skriv gärna om vi får kontakta dig om vi behöver få mer information av dig. Skriv också hur du vill att vi kontaktar dig och skicka med dina kontaktuppgifter.

Mejla till: statistik@ei.se eller använd kontakta-oss-formuläret här nedan.