Systempriset minskade med 44 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 27 procent.

I elområde SE3 minskade spotpriset med 77 procent och i SE4 minskade det med 56 procent.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 12,6 procent respektive 35,8 procent. Däremot minskade terminspriset för årskontrakten 2021 med 4,5 procent.

Tillgängligheten på kärnkraft i Sverige ökade med 21,2 procent jämfört med föregående vecka.

Läget på elmarknaden tar sommaruppehåll och kommer inte att publiceras under veckorna 29 till 32, vi är tillbaka igen vecka 33.

Trevlig sommar önskar vi på Ei!

Läget på elmarknaden - vecka 27 2020

by , https://www.ei.se, 2020-07-07 11:12:27

Lägre systempris.

Systempriset minskade med 44 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 27 procent.

I elområde SE3 minskade spotpriset med 77 procent och i SE4 minskade det med 56 procent.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 12,6 procent respektive 35,8 procent. Däremot minskade terminspriset för årskontrakten 2021 med 4,5 procent.

Tillgängligheten på kärnkraft i Sverige ökade med 21,2 procent jämfört med föregående vecka.

Läget på elmarknaden tar sommaruppehåll och kommer inte att publiceras under veckorna 29 till 32, vi är tillbaka igen vecka 33.

Trevlig sommar önskar vi på Ei!

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.