Systempriset ökade med 11 procent i jämförelse med föregående vecka; spotpriserna ökade med 9 procent i elområde SE1, SE2 och SE3, samt 8 procent i SE4.

Veckan som gick låg nederbörden högt över medelvärdet och det var kallare än normalt. Magasinfyllnadsgraden steg med 5,20 procentenheter i Norden och 7,10 procentenheter i Sverige.

Tillgängligheten i kärnkraft var 74 procent i Norden och 76 procent i Sverige. Det fanns begränsningar i överföringskapacitet mellan flera gränsöverskridande förbindelser.

I Sverige ökade den totala produktionen med 0,9 procent och den totala användningen med 6,2 procent.

Läget på elmarknaden - veckan 19 2019

by , https://www.ei.se, 2019-05-14 09:19:27

Rikligt med nederbörd och ökad magasinfyllnadsgrad.

Systempriset ökade med 11 procent i jämförelse med föregående vecka; spotpriserna ökade med 9 procent i elområde SE1, SE2 och SE3, samt 8 procent i SE4.

Veckan som gick låg nederbörden högt över medelvärdet och det var kallare än normalt. Magasinfyllnadsgraden steg med 5,20 procentenheter i Norden och 7,10 procentenheter i Sverige.

Tillgängligheten i kärnkraft var 74 procent i Norden och 76 procent i Sverige. Det fanns begränsningar i överföringskapacitet mellan flera gränsöverskridande förbindelser.

I Sverige ökade den totala produktionen med 0,9 procent och den totala användningen med 6,2 procent.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.