Systempriset ökade med 1 procent i jämförelse med föregående vecka; spotpriserna minskade med 3 procent i elområde SE1, SE2 och SE3, samt 4 procent i SE4.

Veckan som gick låg nederbörden under medelvärdet och det var kallare än normalt. Magasinfyllnadsgraden sjönk med 1,40 procentenheter i Norden och 1,30 procentenheter i Sverige.

Tillgängligheten i kärnkraft var 74 procent i Norden och 76 procent i Sverige. Priset på utsläppsrätter och elcertifikat sjönk med 4,8 procent respektive 1,9 procent.

I Sverige var den totala produktionen oförändrad, medan användningen minskade med 10,0 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 18 2019

by , https://www.ei.se, 2019-05-08 08:29:21

Lägre spotpris i alla svenska elområden.

Systempriset ökade med 1 procent i jämförelse med föregående vecka; spotpriserna minskade med 3 procent i elområde SE1, SE2 och SE3, samt 4 procent i SE4.

Veckan som gick låg nederbörden under medelvärdet och det var kallare än normalt. Magasinfyllnadsgraden sjönk med 1,40 procentenheter i Norden och 1,30 procentenheter i Sverige.

Tillgängligheten i kärnkraft var 74 procent i Norden och 76 procent i Sverige. Priset på utsläppsrätter och elcertifikat sjönk med 4,8 procent respektive 1,9 procent.

I Sverige var den totala produktionen oförändrad, medan användningen minskade med 10,0 procent.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.