Systempriset ökade med 4 procent i jämförelse med föregående vecka, och spotpriserna ökade med 11 procent i SE1, SE2 samt SE3 medan spotpriset i SE4 ökade med 10 procent. Veckan som gick låg nederbörden något över medelvärdet och det var varmare än normalt.

Magasinfyllnadsgraden sjönk med 0,90 procentenheter i Norden och 1,40 procentenheter i Sverige. I Sverige minskade den totala användningen med 4,8 procent medan produktionen minskade med 0,8 procent. Veckan som gick var Sverige nettoexportör av el, totalt exporterades 604 GWh.

Tillgängligheten i kärnkraft var 88 procent i Norden och 84 procent i Sverige.

Läget på elmarknaden - vecka 14 2019

by , https://www.ei.se, 2019-04-10 11:55:34

Högre systempris och spotpriser.

Systempriset ökade med 4 procent i jämförelse med föregående vecka, och spotpriserna ökade med 11 procent i SE1, SE2 samt SE3 medan spotpriset i SE4 ökade med 10 procent. Veckan som gick låg nederbörden något över medelvärdet och det var varmare än normalt.

Magasinfyllnadsgraden sjönk med 0,90 procentenheter i Norden och 1,40 procentenheter i Sverige. I Sverige minskade den totala användningen med 4,8 procent medan produktionen minskade med 0,8 procent. Veckan som gick var Sverige nettoexportör av el, totalt exporterades 604 GWh.

Tillgängligheten i kärnkraft var 88 procent i Norden och 84 procent i Sverige.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.