Systempriset ökade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 1 procent; i SE3 var spotpriset oförändrat och i SE4 sjönk det med 2 procent.

Veckan som gick var det varmare än det normala och nederbördsmängden var högt över medelvärdet. Priset på gas och kol sjönk med 1,8 respektive 1,7 procent, medan priset på olja steg med 0,6 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft var i Sverige 91 procent och i Norden 93 procent. I Sverige minskade vindkraftsproduktionen med 8,1 procent; den totala produktionen och användningen minskade med 1,2 respektive 3,7 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 10 2019

by , https://www.ei.se, 2019-03-12 07:39:45

Minskad tillgänglighet i kärnkraft.

Systempriset ökade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 1 procent; i SE3 var spotpriset oförändrat och i SE4 sjönk det med 2 procent.

Veckan som gick var det varmare än det normala och nederbördsmängden var högt över medelvärdet. Priset på gas och kol sjönk med 1,8 respektive 1,7 procent, medan priset på olja steg med 0,6 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft var i Sverige 91 procent och i Norden 93 procent. I Sverige minskade vindkraftsproduktionen med 8,1 procent; den totala produktionen och användningen minskade med 1,2 respektive 3,7 procent.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.