Systempriset steg med 27 procent i jämförelse med föregående vecka.

För spotpriset i elområde SE1, SE2 och SE3 var ökningen 31 procent och i elområde SE4 steg priset med 44 procent. EPAD:s ökade med 59,3 procent i SE1, 64,6 procent i SE2 och 5,3 procent i SE3; i SE4 sjönk EPAD:s med 15,0 procent.

Magasinfyllnadsgraden ökade med 2,80 procentenheter både i Sverige och i Norden, men nivåerna är fortfarande låga. Både temperatur och nederbörd låg veckan som var på nivåer under det normala.

I Sverige ökade produktionen från kärnkraft med 16,8 procent, medan vattenkraftsproduktionen minskade med 7,6 procent; totalt sett ökade produktionen i Sverige med 4,7 procent och användningen med 6,9 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 40 2018

by , https://www.ei.se, 2018-10-09 08:15:52

Högre systempris och spotpriser.

Systempriset steg med 27 procent i jämförelse med föregående vecka.

För spotpriset i elområde SE1, SE2 och SE3 var ökningen 31 procent och i elområde SE4 steg priset med 44 procent. EPAD:s ökade med 59,3 procent i SE1, 64,6 procent i SE2 och 5,3 procent i SE3; i SE4 sjönk EPAD:s med 15,0 procent.

Magasinfyllnadsgraden ökade med 2,80 procentenheter både i Sverige och i Norden, men nivåerna är fortfarande låga. Både temperatur och nederbörd låg veckan som var på nivåer under det normala.

I Sverige ökade produktionen från kärnkraft med 16,8 procent, medan vattenkraftsproduktionen minskade med 7,6 procent; totalt sett ökade produktionen i Sverige med 4,7 procent och användningen med 6,9 procent.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.