Systempriset ökade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriset med 1 procent medan det minskade med 1 procent i elområde SE3 och SE4. EPAD:s sjönk kraftigt i alla elområden; i SE1 och SE2 var nedgången 108,9 procent, i SE3 77,5 procent och i SE4 73,6 procent. Temperaturen var något högre än normalvärdet och mängden nederbörd var mycket under det normala.

I Sverige ökade produktionen från vattenkraft med 21,1 procent samtidigt som vindkraftsproduktionen minskade med 39,2 procent; totalt sett minskade produktionen med 6,1 procent medan användningen ökade med 2,1 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 36 2018

by , https://www.ei.se, 2018-09-11 10:58:02

Spotpriser i olika riktningar och kraftig nedgång av EPAD:s.

Systempriset ökade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriset med 1 procent medan det minskade med 1 procent i elområde SE3 och SE4. EPAD:s sjönk kraftigt i alla elområden; i SE1 och SE2 var nedgången 108,9 procent, i SE3 77,5 procent och i SE4 73,6 procent. Temperaturen var något högre än normalvärdet och mängden nederbörd var mycket under det normala.

I Sverige ökade produktionen från vattenkraft med 21,1 procent samtidigt som vindkraftsproduktionen minskade med 39,2 procent; totalt sett minskade produktionen med 6,1 procent medan användningen ökade med 2,1 procent.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.