Föregående vecka sjönk spotpriserna i de två nordligare elområdena medan priserna i SE3 och SE4 ökade. Det kom mer nederbörd än normalt men temperaturerna var fortsatt höga. Priset på kol sjönk vilket även priset på gas och olja gjorde om än marginellt. I Norden sjönk magasinfyllnadsgraden med drygt tre procent medan den förblev oförändrad i Sverige.

Läget på elmarknaden – vecka 31 2018

by , https://www.ei.se, 2018-08-07 09:07:49

Ökad nederbörd och spotpriser som gick både upp och ner.

Föregående vecka sjönk spotpriserna i de två nordligare elområdena medan priserna i SE3 och SE4 ökade. Det kom mer nederbörd än normalt men temperaturerna var fortsatt höga. Priset på kol sjönk vilket även priset på gas och olja gjorde om än marginellt. I Norden sjönk magasinfyllnadsgraden med drygt tre procent medan den förblev oförändrad i Sverige.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.