För fjärde veckan i rad steg spotpriserna i samtliga svenska elområden. Ökningen förra veckan var cirka 5 procent i SE1 och SE2 medan det i SE3 och SE4 var en ökning med cirka 4 procent. Terminspriserna för kol och olja låg på ungefär samma nivåer som veckan innan. Gas minskade något. Priset på utsläppsrätter visade en liten ökning under veckan samtidigt som priset på elcertifikat minskade med drygt 3 procent. Produktionen från vindkraft tog fart igen, upp över 46 procent medan vattenkraftproduktionen fortsatte att minska. Minskade gjorde även den totala produktionen och användningen.

Läget på elmarknaden – vecka 23 2018

by , https://www.ei.se, 2018-06-12 09:56:02

Spotpriserna upp för fjärde veckan i följd.

För fjärde veckan i rad steg spotpriserna i samtliga svenska elområden. Ökningen förra veckan var cirka 5 procent i SE1 och SE2 medan det i SE3 och SE4 var en ökning med cirka 4 procent. Terminspriserna för kol och olja låg på ungefär samma nivåer som veckan innan. Gas minskade något. Priset på utsläppsrätter visade en liten ökning under veckan samtidigt som priset på elcertifikat minskade med drygt 3 procent. Produktionen från vindkraft tog fart igen, upp över 46 procent medan vattenkraftproduktionen fortsatte att minska. Minskade gjorde även den totala produktionen och användningen.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.