Under årets första vecka steg systempriset med 7 procent jämfört med vecka 52 2017, vilket innebar ett veckomedlet om 30,1 EUR/MWh. Även spotpriserna i de svenska budområdena ökade med 7 procent och landade på genomsnittspriserna 29,6 EUR/MWh i SE1-SE3, samt 29,9 EUR/MWh i SE4.

I Danmark och Tyskland ökade spotpriserna med hela 40 (DK1), 31 (DK2) respektive 30 procent under vecka 1 jämfört med föregående vecka. Det förekom även negativa timpriser i båda länderna. I Tyskland var det lägsta timpriset -76 EUR/MWh, medan det lägsta timpriset i Danmark landade på -9,2 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med -1, -26 respektive 1 procent och handlades i genomsnitt till 33,4, 23,5 respektive 26,1 EUR/MWh.

Priset på olja ökade med 1 procent och handlades i genomsnitt för 67,5 USD/fat. Genomsnittspriset på gas landade på 19,2 EUR/MWh, en minskning med 2 procent. Kolpriset var i princip oförändrat.

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften sjönk med 6,p respektive 4,8 procent under veckan på grund av avbrott på Forsmark 3.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 1 2018

by , https://www.ei.se, 2018-01-09 09:35:33

Ökade spotpriser under årets första vecka.

Under årets första vecka steg systempriset med 7 procent jämfört med vecka 52 2017, vilket innebar ett veckomedlet om 30,1 EUR/MWh. Även spotpriserna i de svenska budområdena ökade med 7 procent och landade på genomsnittspriserna 29,6 EUR/MWh i SE1-SE3, samt 29,9 EUR/MWh i SE4.

I Danmark och Tyskland ökade spotpriserna med hela 40 (DK1), 31 (DK2) respektive 30 procent under vecka 1 jämfört med föregående vecka. Det förekom även negativa timpriser i båda länderna. I Tyskland var det lägsta timpriset -76 EUR/MWh, medan det lägsta timpriset i Danmark landade på -9,2 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med -1, -26 respektive 1 procent och handlades i genomsnitt till 33,4, 23,5 respektive 26,1 EUR/MWh.

Priset på olja ökade med 1 procent och handlades i genomsnitt för 67,5 USD/fat. Genomsnittspriset på gas landade på 19,2 EUR/MWh, en minskning med 2 procent. Kolpriset var i princip oförändrat.

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften sjönk med 6,p respektive 4,8 procent under veckan på grund av avbrott på Forsmark 3.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.