Systempriset ökade under föregående vecka med 14 procent och landade på veckomedlet 38,1 EUR/MWh. De genomsnittliga spotpriserna i de svenska elområdena ökade med 9 procent under veckan. Genomsnittspriserna i SE1-SE3 hamnade därmed på 37,3 EUR/MWh och i SE4 på 38,5 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal förändrades från föregående vecka med 3 respektive 2 procent och handlades i genomsnitt för 34,1 respektive 32,8 EUR/MWh. Nästkommande år var närmast oförändrad på 26,9 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE1 ökade med 24 procent medan priserna i SE2-SE4 minskade med mellan 1 och 6 procent.

Terminspriserna på kol, olja och gas rörde sig endast med 1-3 procent och handlades i genomsnitt för 92 USD/ton, 63,6 USD/fat respektive 20,5 EUR/MWh. Priset på utsläppsrätter ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 7,6 EUR/EUA. Det genomsnittliga veckopriset på elcertifikat fortsatte nedåt och minskade med 3 procent under veckan och handlades för 67,6 SEK/MWh.

Tillgängligheten i den nordiska kärnkraften ökade från föregående vecka och är 100 procent i slutet av veckan. Fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen är normala för årstiden.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 48 2017

by , https://www.ei.se, 2017-12-05 09:36:17

Högre spotpriser i Sverige under veckan.

Systempriset ökade under föregående vecka med 14 procent och landade på veckomedlet 38,1 EUR/MWh. De genomsnittliga spotpriserna i de svenska elområdena ökade med 9 procent under veckan. Genomsnittspriserna i SE1-SE3 hamnade därmed på 37,3 EUR/MWh och i SE4 på 38,5 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal förändrades från föregående vecka med 3 respektive 2 procent och handlades i genomsnitt för 34,1 respektive 32,8 EUR/MWh. Nästkommande år var närmast oförändrad på 26,9 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE1 ökade med 24 procent medan priserna i SE2-SE4 minskade med mellan 1 och 6 procent.

Terminspriserna på kol, olja och gas rörde sig endast med 1-3 procent och handlades i genomsnitt för 92 USD/ton, 63,6 USD/fat respektive 20,5 EUR/MWh. Priset på utsläppsrätter ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 7,6 EUR/EUA. Det genomsnittliga veckopriset på elcertifikat fortsatte nedåt och minskade med 3 procent under veckan och handlades för 67,6 SEK/MWh.

Tillgängligheten i den nordiska kärnkraften ökade från föregående vecka och är 100 procent i slutet av veckan. Fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen är normala för årstiden.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.