Systempriset ökade under föregående vecka med 5 procent och landade på veckomedlet 30,0 EUR/MWh. Spotpriserna i SE1 och SE2 ökade med 7 procent medan SE3 och SE4 ökade med 6 respektive 2 procent. Genomsnittspriset i SE1-SE3 hamnade därför på 29,8 EUR/MWh och i SE4 på 32,8 EUR/MWh. Den största förändringen i Norden ägde dock rum i DK1 där genomsnittspriset ökade med 10 procent till 33,7 EUR/MWh.

Under veckan förekom dessutom höga timpriser i Danmark. I både DK1 och DK2 var det högsta timpriset 111,4 EUR/MWh. Det högsta timpriset (120 EUR/MWh) förekom dock i Tyskland.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade från föregående vecka med 7, 5 respektive 4 procent. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE2 minskade med hela 23 procent medan priserna i SE1, SE3 och SE4 ökade.
Priset på olja och gas ökade med 4 respektive 6 procent till genomsnittspriserna 63,8 USD/fat och 19,3 EUR/MWh. Kolpriserna var emellertid i princip oförändrade.

Tillgängligheten i kärnkraften var hög under veckan. Ringhals 4 togs dock ur drift i slutet på veckan, på grund av låg nivå i en av reaktorns tre ånggeneratorer, orsakat av en matarvattenventil som omotiverat stängde.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 45 2017

by , https://www.ei.se, 2017-11-14 09:45:42

Högre spotpriser i Sverige och R4 ur drift.

Systempriset ökade under föregående vecka med 5 procent och landade på veckomedlet 30,0 EUR/MWh. Spotpriserna i SE1 och SE2 ökade med 7 procent medan SE3 och SE4 ökade med 6 respektive 2 procent. Genomsnittspriset i SE1-SE3 hamnade därför på 29,8 EUR/MWh och i SE4 på 32,8 EUR/MWh. Den största förändringen i Norden ägde dock rum i DK1 där genomsnittspriset ökade med 10 procent till 33,7 EUR/MWh.

Under veckan förekom dessutom höga timpriser i Danmark. I både DK1 och DK2 var det högsta timpriset 111,4 EUR/MWh. Det högsta timpriset (120 EUR/MWh) förekom dock i Tyskland.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade från föregående vecka med 7, 5 respektive 4 procent. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE2 minskade med hela 23 procent medan priserna i SE1, SE3 och SE4 ökade.
Priset på olja och gas ökade med 4 respektive 6 procent till genomsnittspriserna 63,8 USD/fat och 19,3 EUR/MWh. Kolpriserna var emellertid i princip oförändrade.

Tillgängligheten i kärnkraften var hög under veckan. Ringhals 4 togs dock ur drift i slutet på veckan, på grund av låg nivå i en av reaktorns tre ånggeneratorer, orsakat av en matarvattenventil som omotiverat stängde.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.