Systempriset ökade under föregående vecka med 3 procent och landade på veckomedlet 28,7 EUR/MWh. I SE1-SE3 var spotpriserna oförändrade, där genomsnittspriset var 27,8 EUR/MWh i SE1 och SE2, samt 28,0 EUR/MWh i SE3. I SE4 steg spotpriset med 4 procent och landade på veckomedlet 32,2 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande kvartal, månad och år ökade från förgående vecka med 2, 4 respektive 1 procent. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 fortsatte att stiga i SE1, denna vecka med 19 procent. I de övriga svenska budområden steg EPAD-priserna med 1-7 procent.

Priserna på samtliga fossila bränslen steg under veckan. Priset på olja ökade med 4 procent till genomsnittspriset 61,1 USD/fat. Kolpriset ökade med 2 procent till 93,9 USD/ton och gaspriset ökade med 3 procent till 18,2 EUR/MWh.

Tillgängligheten i kärnkraften har ökat under veckan då samtliga planerade revisioner har slutförts för året. Tillgänglig kapacitet i Sverige och Norden totalt är 98 procent.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 44 2017

by , https://www.ei.se, 2017-11-07 09:34:38

Hög tillgänglighet i kärnkraften.

Systempriset ökade under föregående vecka med 3 procent och landade på veckomedlet 28,7 EUR/MWh. I SE1-SE3 var spotpriserna oförändrade, där genomsnittspriset var 27,8 EUR/MWh i SE1 och SE2, samt 28,0 EUR/MWh i SE3. I SE4 steg spotpriset med 4 procent och landade på veckomedlet 32,2 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande kvartal, månad och år ökade från förgående vecka med 2, 4 respektive 1 procent. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 fortsatte att stiga i SE1, denna vecka med 19 procent. I de övriga svenska budområden steg EPAD-priserna med 1-7 procent.

Priserna på samtliga fossila bränslen steg under veckan. Priset på olja ökade med 4 procent till genomsnittspriset 61,1 USD/fat. Kolpriset ökade med 2 procent till 93,9 USD/ton och gaspriset ökade med 3 procent till 18,2 EUR/MWh.

Tillgängligheten i kärnkraften har ökat under veckan då samtliga planerade revisioner har slutförts för året. Tillgänglig kapacitet i Sverige och Norden totalt är 98 procent.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.