Systempriset gick under veckan ner till veckomedlet 27,3 EUR/MWh, vilket är 10 procent lägre än under vecka 39.

De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena sjönk med ca 11-12 procent under veckan och hamnade mellan 28,3-28,7 EUR/MWh.

Timpriserna för de svenska elområdena noterades i spannet 9,3-47,4 EUR/MWh under veckan.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal steg under veckan och låg i genomsnitt på 30,0 respektive 31,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat steg under veckan till 65,7 SEK/MWh vilket var en ökning med 7,3 procent från veckan innan.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger 3-4 procent under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften minskade under veckan i Norden och Sverige, till 69 respektive 59 procent. En av anledningarna var att Forsmark 3 fick stänga ner sin produktion under torsdagen. Återstart är beräknad till 14 oktober.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden – vecka 40 2017

by , https://www.ei.se, 2017-10-10 09:39:05

Sjunkande spotpriser i Sverige.

Systempriset gick under veckan ner till veckomedlet 27,3 EUR/MWh, vilket är 10 procent lägre än under vecka 39.

De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena sjönk med ca 11-12 procent under veckan och hamnade mellan 28,3-28,7 EUR/MWh.

Timpriserna för de svenska elområdena noterades i spannet 9,3-47,4 EUR/MWh under veckan.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal steg under veckan och låg i genomsnitt på 30,0 respektive 31,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat steg under veckan till 65,7 SEK/MWh vilket var en ökning med 7,3 procent från veckan innan.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger 3-4 procent under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften minskade under veckan i Norden och Sverige, till 69 respektive 59 procent. En av anledningarna var att Forsmark 3 fick stänga ner sin produktion under torsdagen. Återstart är beräknad till 14 oktober.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.