Systempriset gick under veckan ner till veckomedlet 30,3 EUR/MWh, vilket är 7 procent lägre än under vecka 38. De genomsnittliga spotpriserna för SE1-SE3 sjönk med 14 procent medan SE4 sjönk med 17 procent. Samtliga svenska budområden landade därmed på ett veckomedel om 32,2 EUR/MWh.

Under veckan förekom negativa timpriser i Danmark (DK1). Lägsta timpriset i DK1 var -15,1 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk under veckan och låg i genomsnitt på 29,3, 31,1 respektive 28,4 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 5-31 procent.

Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 58,1 USD/fat respektive 17,5 EUR/MWh. Kolpriset sjönk dock med 3 procent till ett veckomedel om 90,7 USD/ton.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger fortsatt strax under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften fortsatte att öka under veckan i Norden och Sverige, till 70 respektive 60 procent. Ringhals 2 började sin upprampning under veckan efter att ha varit i årlig revision.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden – vecka 39 2017

by , https://www.ei.se, 2017-10-03 09:50:35

Lägre spotpriser i Sverige och negativa timpriser i DK1.

Systempriset gick under veckan ner till veckomedlet 30,3 EUR/MWh, vilket är 7 procent lägre än under vecka 38. De genomsnittliga spotpriserna för SE1-SE3 sjönk med 14 procent medan SE4 sjönk med 17 procent. Samtliga svenska budområden landade därmed på ett veckomedel om 32,2 EUR/MWh.

Under veckan förekom negativa timpriser i Danmark (DK1). Lägsta timpriset i DK1 var -15,1 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk under veckan och låg i genomsnitt på 29,3, 31,1 respektive 28,4 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 5-31 procent.

Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 58,1 USD/fat respektive 17,5 EUR/MWh. Kolpriset sjönk dock med 3 procent till ett veckomedel om 90,7 USD/ton.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger fortsatt strax under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften fortsatte att öka under veckan i Norden och Sverige, till 70 respektive 60 procent. Ringhals 2 började sin upprampning under veckan efter att ha varit i årlig revision.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.