Systempriset var i genomsnitt 30,3 EUR/MWh under veckan, vilket är 6 procent lägre än under vecka 36. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena blev för SE1 och SE2 36,0 EUR/MWh, vilket motsvarar en ökning med 8 procent, samt för SE3 och SE4 36,3 EUR/MWh, vilket är 7 respektive 8 procent lägre än under föregående vecka.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade under veckan och låg i genomsnitt på 31,3, 32,6 respektive 28,7 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 2-18 procent.

Det genomsnittliga veckopriset för utsläppsrätter ökade till 7,0 EUR/EUA, en ökning med 5,5 procent från föregående vecka. Priset för elcertifikat ökade också något och handlades för 60,4 SEK/MWh som ett veckogenomsnitt. Bränslepriserna för kol, olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 91,7 USD/ton, 54,9 USD/fat respektive 17,3 EUR/MWh.

För vecka 37 var de ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden 80 procent, vilket är strax under normalnivåerna på 84 respektive 83 procent. Tillgängligheten i kärnkraften ökade under veckan i Sverige och Norden med 29,9 respektive 17,6 procent, men nivåerna är fortsatt låga då årlig revision pågår i flera reaktorer.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 37 2017

by , https://www.ei.se, 2017-09-19 09:14:43

Lägre systempris under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 30,3 EUR/MWh under veckan, vilket är 6 procent lägre än under vecka 36. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena blev för SE1 och SE2 36,0 EUR/MWh, vilket motsvarar en ökning med 8 procent, samt för SE3 och SE4 36,3 EUR/MWh, vilket är 7 respektive 8 procent lägre än under föregående vecka.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade under veckan och låg i genomsnitt på 31,3, 32,6 respektive 28,7 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 2-18 procent.

Det genomsnittliga veckopriset för utsläppsrätter ökade till 7,0 EUR/EUA, en ökning med 5,5 procent från föregående vecka. Priset för elcertifikat ökade också något och handlades för 60,4 SEK/MWh som ett veckogenomsnitt. Bränslepriserna för kol, olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 91,7 USD/ton, 54,9 USD/fat respektive 17,3 EUR/MWh.

För vecka 37 var de ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden 80 procent, vilket är strax under normalnivåerna på 84 respektive 83 procent. Tillgängligheten i kärnkraften ökade under veckan i Sverige och Norden med 29,9 respektive 17,6 procent, men nivåerna är fortsatt låga då årlig revision pågår i flera reaktorer.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.