Systempriset var i genomsnitt 32,2 EUR/MWh under veckan, vilket är 3 procent lägre än under vecka 35. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena sjönk med 9 procent för SE1 och SE2 till 33,4 EUR/MWh jämfört med föregående vecka. För SE3 och SE 4 ökade priset något till 38,9 EUR/MWh respektive 39,3 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal minskade under veckan och låg i genomsnitt på 29,7 respektive 31,1 EUR/MWh. Priserna för nästkommande år var oförändrade. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 9-21 procent.

Det genomsnittliga veckopriset för utsläppsrätter ökade till 6,6 EUR/EUA, en ökning med 10,5 procent från veckan innan. Priset för elcerifikat sjönk något och handlas för 59,3 SEK/MWh som ett veckogenomsnitt. Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 53,6 USD/fat respektive 16,7 EUR/MWh.

För vecka 36 var den ingående magasinnivån i Sverige 81 procent och för Norden 80 procent, vilket är nära normala nivåer. Tillgänglig kärnkraften var låg i Sverige och Norden under veckan då årlig revision pågår i flera reaktorer.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 36 2017

by , https://www.ei.se, 2017-09-12 09:35:29

Lägre systempris under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 32,2 EUR/MWh under veckan, vilket är 3 procent lägre än under vecka 35. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena sjönk med 9 procent för SE1 och SE2 till 33,4 EUR/MWh jämfört med föregående vecka. För SE3 och SE 4 ökade priset något till 38,9 EUR/MWh respektive 39,3 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal minskade under veckan och låg i genomsnitt på 29,7 respektive 31,1 EUR/MWh. Priserna för nästkommande år var oförändrade. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 9-21 procent.

Det genomsnittliga veckopriset för utsläppsrätter ökade till 6,6 EUR/EUA, en ökning med 10,5 procent från veckan innan. Priset för elcerifikat sjönk något och handlas för 59,3 SEK/MWh som ett veckogenomsnitt. Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan och handlades i genomsnitt för 53,6 USD/fat respektive 16,7 EUR/MWh.

För vecka 36 var den ingående magasinnivån i Sverige 81 procent och för Norden 80 procent, vilket är nära normala nivåer. Tillgänglig kärnkraften var låg i Sverige och Norden under veckan då årlig revision pågår i flera reaktorer.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.