Systempriset var i genomsnitt 33,0 EUR/MWh under veckan, vilket är en ökning med 11 procent från vecka 34. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena blev 36,9 EUR/MWh för SE1 och SE2, 37,6 EUR/MWh för SE3 respektive 39,0 EUR/MWh för SE4. Förändringarna för de svenska elområdena innebär en minskning på 7 till 11 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade under veckan med vardera 6, 4 respektive 2 procent och låg i genomsnitt på 31,5, 31,7 respektive 27,5 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE3 sjönk under veckan, i snitt med 3 till 11 procent.

Bränslepriserna för kol och gas ökade under veckan med 2 respektive 1 procent och handlades i genomsnitt för 88,4 USD/ton respektive 16,4 EUR/MWh. Priserna för utsläppsrätter och elcertifikat ökade något, med vardera 1,4 respektive 3,4 procent.

För vecka 35 var den ingående magasinnivån i Sverige 81 procent och för Norden 81 procent, vilket kan jämföras mot mediankurvan på 84 respektive 82 procent.

Tillgängligheten i kärnkraften sjönk med 4,9 procent i Sverige och ökade med 3,5 procent i Norden under veckan. Loviisa 2, Forsmark 2, Oskarshamn 3, Ringhals 1, Ringhals 2 och Ringhals 4 är i årlig revision.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 35 2017

by , https://www.ei.se, 2017-09-05 09:32:14

Lägre spotpriser i Sverige under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 33,0 EUR/MWh under veckan, vilket är en ökning med 11 procent från vecka 34. De genomsnittliga spotpriserna för de svenska elområdena blev 36,9 EUR/MWh för SE1 och SE2, 37,6 EUR/MWh för SE3 respektive 39,0 EUR/MWh för SE4. Förändringarna för de svenska elområdena innebär en minskning på 7 till 11 procent jämfört med föregående vecka.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade under veckan med vardera 6, 4 respektive 2 procent och låg i genomsnitt på 31,5, 31,7 respektive 27,5 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 4 2017 för SE1-SE3 sjönk under veckan, i snitt med 3 till 11 procent.

Bränslepriserna för kol och gas ökade under veckan med 2 respektive 1 procent och handlades i genomsnitt för 88,4 USD/ton respektive 16,4 EUR/MWh. Priserna för utsläppsrätter och elcertifikat ökade något, med vardera 1,4 respektive 3,4 procent.

För vecka 35 var den ingående magasinnivån i Sverige 81 procent och för Norden 81 procent, vilket kan jämföras mot mediankurvan på 84 respektive 82 procent.

Tillgängligheten i kärnkraften sjönk med 4,9 procent i Sverige och ökade med 3,5 procent i Norden under veckan. Loviisa 2, Forsmark 2, Oskarshamn 3, Ringhals 1, Ringhals 2 och Ringhals 4 är i årlig revision.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.