Under vecka 31 sjönk spotpriserna i Sverige där genomsnittspriset hamnade på 26,1 EUR/MWh för samtliga svenska budområden, en minskning med 7 respektive 10 procent i SE1-SE2 samt SE3-SE4. Systempriset sjönk med 3 procent med ett veckomedel på 25,1 EUR/MWh.

På den finansiella marknaden ökade terminspriserna på månadsbasis med 4 procent och minskade med 1 procent på kvartalsbasis. På årsbasis var terminspriserna oförändrade. Priset på olja ökade med 3 procent, gaspriset minskade med 1 procent och kolpriset var oförändrat. Veckomedel för respektive bränsle hamnade på 52,2 USD/fat, 14,8 EUR/MWh och 82,3 USD/ton.

Utöver detta har priset på utsläppsrätter ökat med 3,4 procent under vecka 31 med ett veckomedel på 5,3 EUR/EUA. Priset på elcertifikat ökade under veckan med 2,4 procent med ett genomsnittspris på 63,2 SEK/MWh.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft ökade med 2,7 procent till följd av att Forsmark 1 gick i full drift efter sin revision. Vidare är Ringhals 1 på fortsatt i revision och förväntas åter i drift 19 augusti. Slutligen gick Ringhals 4 på revision under vecka 31 och beräknas åter i drift 17 september.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

 

Läget på elmarknaden – vecka 31 2017

by , https://www.ei.se, 2017-08-08 09:35:56

Fortsatt sjunkande spotpriser.

Under vecka 31 sjönk spotpriserna i Sverige där genomsnittspriset hamnade på 26,1 EUR/MWh för samtliga svenska budområden, en minskning med 7 respektive 10 procent i SE1-SE2 samt SE3-SE4. Systempriset sjönk med 3 procent med ett veckomedel på 25,1 EUR/MWh.

På den finansiella marknaden ökade terminspriserna på månadsbasis med 4 procent och minskade med 1 procent på kvartalsbasis. På årsbasis var terminspriserna oförändrade. Priset på olja ökade med 3 procent, gaspriset minskade med 1 procent och kolpriset var oförändrat. Veckomedel för respektive bränsle hamnade på 52,2 USD/fat, 14,8 EUR/MWh och 82,3 USD/ton.

Utöver detta har priset på utsläppsrätter ökat med 3,4 procent under vecka 31 med ett veckomedel på 5,3 EUR/EUA. Priset på elcertifikat ökade under veckan med 2,4 procent med ett genomsnittspris på 63,2 SEK/MWh.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft ökade med 2,7 procent till följd av att Forsmark 1 gick i full drift efter sin revision. Vidare är Ringhals 1 på fortsatt i revision och förväntas åter i drift 19 augusti. Slutligen gick Ringhals 4 på revision under vecka 31 och beräknas åter i drift 17 september.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

 

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.