Spotpriserna fortsatte sjunka under vecka 30 med ett genomsnittligt spotpris på 28,2 EUR/MWh i SE1-SE2 samt 28,9 EUR/MWh i SE3-SE4, en nedgång motsvarande 4 respektive 2 procent. Även systempriset sjönk 1 procent med ett veckomedel på 26 EUR/MWh.

Gaspriset var oförändrat under föregående vecka där veckomedlet uppgick till 15 EUR/MWh. Priset på kol och olja steg till 82,1 USD/ton och 50,8 USD/fat, en ökning på 2 respektive 1 procent. På den finansiella marknaden minskade terminspriserna med 1 procent för kvartal- respektive årsprodukter. Terminspriserna på månadsbasis var oförändrade.

Finland, Baltikum och Tyskland upplevde kraftiga prisförändringar under föregående vecka där spotpriserna steg 23 procent i Lettland och Litauen, samt 12 respektive 10 procent i Estland och Finland. I Tyskland sjönk genomsnittspriset med 20 procent och spotpriserna var negativa sju timmar under söndagen. Detta till följd av ett överskott i förnyelsebar energi och låg efterfrågan.

Ringhals 1 är fortsatt på årlig revision och väntas åter i drift 31 augusti.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden – vecka 30 2017

by , https://www.ei.se, 2017-08-01 09:23:16

Negativa spotpriser i Tyskland under söndagen.

Spotpriserna fortsatte sjunka under vecka 30 med ett genomsnittligt spotpris på 28,2 EUR/MWh i SE1-SE2 samt 28,9 EUR/MWh i SE3-SE4, en nedgång motsvarande 4 respektive 2 procent. Även systempriset sjönk 1 procent med ett veckomedel på 26 EUR/MWh.

Gaspriset var oförändrat under föregående vecka där veckomedlet uppgick till 15 EUR/MWh. Priset på kol och olja steg till 82,1 USD/ton och 50,8 USD/fat, en ökning på 2 respektive 1 procent. På den finansiella marknaden minskade terminspriserna med 1 procent för kvartal- respektive årsprodukter. Terminspriserna på månadsbasis var oförändrade.

Finland, Baltikum och Tyskland upplevde kraftiga prisförändringar under föregående vecka där spotpriserna steg 23 procent i Lettland och Litauen, samt 12 respektive 10 procent i Estland och Finland. I Tyskland sjönk genomsnittspriset med 20 procent och spotpriserna var negativa sju timmar under söndagen. Detta till följd av ett överskott i förnyelsebar energi och låg efterfrågan.

Ringhals 1 är fortsatt på årlig revision och väntas åter i drift 31 augusti.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.