Under vecka 27 ökade spotpriserna och samtliga svenska budområdens veckomedel hamnade på 33,8 EUR/MWh. Detta innebar en uppgång med 14 procent i SE1, SE2 och SE3 samt 13 procent i SE4. Systempriset steg 11 procent, från 24,4 EUR/MWh till ett veckomedel på 26,9 EUR/MWh. Spotpriserna i Lettland och Litauen ökade med hela 36 procent följt av Finland och Estland där priserna steg 32 procentenheter.

Oljepriset var oförändrat under veckan med 48,4 USD/fat i veckomedel. Kolpriset ökade med 5 procent och gaspriset sjönk med 1 procent, med ett veckomedel på 82 USD/ton respektive 15 EUR/MWh. Terminspriserna följde med denna prisökning och steg med 16, 22 samt 4 procent för månads-, kvartals- respektive årsbasis.

Magsinfyllnadsgraden är fortfarande något under normalnivåer i Sverige till följd av den låga nederbörden.

Även tillgängligheten i Svensk kärnkraft är fortsatt låg och sjönk med 7,1 procent jämfört med föregående vecka. Forsmark 1 och Ringhals 1 är i revision och väntas åter 24 juli respektive 31 augusti. Medan det finska kärnkraftverket Olkiluoto 2 förväntas vara åter i drift den 13 juli.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden – vecka 27 2017

by , https://www.ei.se, 2017-07-11 09:32:35

Kraftigt ökade spotpriser i Finland och Baltikum.

Under vecka 27 ökade spotpriserna och samtliga svenska budområdens veckomedel hamnade på 33,8 EUR/MWh. Detta innebar en uppgång med 14 procent i SE1, SE2 och SE3 samt 13 procent i SE4. Systempriset steg 11 procent, från 24,4 EUR/MWh till ett veckomedel på 26,9 EUR/MWh. Spotpriserna i Lettland och Litauen ökade med hela 36 procent följt av Finland och Estland där priserna steg 32 procentenheter.

Oljepriset var oförändrat under veckan med 48,4 USD/fat i veckomedel. Kolpriset ökade med 5 procent och gaspriset sjönk med 1 procent, med ett veckomedel på 82 USD/ton respektive 15 EUR/MWh. Terminspriserna följde med denna prisökning och steg med 16, 22 samt 4 procent för månads-, kvartals- respektive årsbasis.

Magsinfyllnadsgraden är fortfarande något under normalnivåer i Sverige till följd av den låga nederbörden.

Även tillgängligheten i Svensk kärnkraft är fortsatt låg och sjönk med 7,1 procent jämfört med föregående vecka. Forsmark 1 och Ringhals 1 är i revision och väntas åter 24 juli respektive 31 augusti. Medan det finska kärnkraftverket Olkiluoto 2 förväntas vara åter i drift den 13 juli.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.