Systempriset var i genomsnitt 32,1 EUR/MWh under veckan vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna ökade i genomsnitt med 10 procent jämfört med föregående vecka och låg i genomsnitt på 32,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år låg på ungefär samma nivå som förgående vecka, vilket innebär veckomedel på 24,1, 23,7 respektive 23,0 EUR/MWh.

Bränslepriserna för kol, olja och gas sjönk under veckan med tre till fyra procent och handlades i genomsnitt för 71,5 USD/ton, 50,0 USD/fat respektive 15,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat sjönk under veckan i genomsnitt med 8,5 procent från föregående vecka till 70,2 SEK/MWh.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 27 procent, vilket är cirka 5 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft var 89 procent under veckan. Ringhals 1 och Olkiluoto 2 är i revision och väntas åter i drift den 3 respektive 19 juni.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

 

Läget på elmarknaden - vecka 19 2017

by , https://www.ei.se, 2017-05-16 09:44:49

Ökade spotpriser under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 32,1 EUR/MWh under veckan vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna ökade i genomsnitt med 10 procent jämfört med föregående vecka och låg i genomsnitt på 32,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år låg på ungefär samma nivå som förgående vecka, vilket innebär veckomedel på 24,1, 23,7 respektive 23,0 EUR/MWh.

Bränslepriserna för kol, olja och gas sjönk under veckan med tre till fyra procent och handlades i genomsnitt för 71,5 USD/ton, 50,0 USD/fat respektive 15,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat sjönk under veckan i genomsnitt med 8,5 procent från föregående vecka till 70,2 SEK/MWh.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 27 procent, vilket är cirka 5 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft var 89 procent under veckan. Ringhals 1 och Olkiluoto 2 är i revision och väntas åter i drift den 3 respektive 19 juni.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

 

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.