Systempriset var i genomsnitt 29,2 EUR/MWh under veckan vilket är en ökning med 7 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna ökade däremot marginellt med några få procent jämfört med föregående vecka och låg runt 27 EUR/MWh.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år låg på ungefär samma nivå som förgående vecka, vilket innebär veckomedel på 26,0, 23,7 respektive 23,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat ökade under veckan och steg med knappt 9 procent från föregående vecka till 76 SEK/MWh. Under veckan presenterades en proposition innehållande en förlängning av elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionshöjning på 18 TWh, vilket påverkat prisökningen.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 30 procent, vilket är cirka 3 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var 90 procent under veckan. Forsmark 3 var tillbaka i full drift i slutet av veckan efter några dagars avstängning pga ett bränsleläckage.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

 

Läget på elmarknaden - vecka 16 2017

by , https://www.ei.se, 2017-04-25 09:31:09

Ökade priser på elcertifikat.

Systempriset var i genomsnitt 29,2 EUR/MWh under veckan vilket är en ökning med 7 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna ökade däremot marginellt med några få procent jämfört med föregående vecka och låg runt 27 EUR/MWh.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år låg på ungefär samma nivå som förgående vecka, vilket innebär veckomedel på 26,0, 23,7 respektive 23,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat ökade under veckan och steg med knappt 9 procent från föregående vecka till 76 SEK/MWh. Under veckan presenterades en proposition innehållande en förlängning av elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionshöjning på 18 TWh, vilket påverkat prisökningen.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 30 procent, vilket är cirka 3 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var 90 procent under veckan. Forsmark 3 var tillbaka i full drift i slutet av veckan efter några dagars avstängning pga ett bränsleläckage.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

 

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.