Systempriset sjönk under veckan till 28,0 EUR/MWh, vilket var en nedgång med cirka 4 procent. En av orsakerna var högre temperaturer vilket gjorde att elanvändningen minskade i Norden.

De svenska spotpriserna minskade med cirka 2-7 procent beroende på elområde. Elområde 1-3 noterade veckomedelpriset 28,5 EUR/MWh medan SE4 fick ett något högre pris, 30,0 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästkommande månad sjönk med cirka 3 procent och handlades för 25,3 EUR/MWh. Nästkommande kvartal och år steg dock med cirka 1-3 procent och handlades för 24,1 EUR/MWh respektive 23,5

Elcertifikatpriset har under de senaste veckorna stabiliserats kring 70 SEK/MWh. Under vecka 14 blev veckomedelpriset 73,3 SEK/MWh.

Tillgänglig kapacitet i kärnkraften i Norden är fortsatt god och var under föregående vecka cirka 94 procent.

Nivåerna i de Nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 32 procent, vilket är cirka 4 procentenheter under det normala.

Läget på elmarknaden gör uppehåll i och med Påsk. Nästa veckobrev skickas 25 april.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden - vecka 14 2017

by , https://www.ei.se, 2017-04-11 09:30:47

Spotpriserna föll tillbaka samtidigt som elcertifikatpriserna stabiliserats runt 70 SEK/MWh.

Systempriset sjönk under veckan till 28,0 EUR/MWh, vilket var en nedgång med cirka 4 procent. En av orsakerna var högre temperaturer vilket gjorde att elanvändningen minskade i Norden.

De svenska spotpriserna minskade med cirka 2-7 procent beroende på elområde. Elområde 1-3 noterade veckomedelpriset 28,5 EUR/MWh medan SE4 fick ett något högre pris, 30,0 EUR/MWh.

Terminspriset för el nästkommande månad sjönk med cirka 3 procent och handlades för 25,3 EUR/MWh. Nästkommande kvartal och år steg dock med cirka 1-3 procent och handlades för 24,1 EUR/MWh respektive 23,5

Elcertifikatpriset har under de senaste veckorna stabiliserats kring 70 SEK/MWh. Under vecka 14 blev veckomedelpriset 73,3 SEK/MWh.

Tillgänglig kapacitet i kärnkraften i Norden är fortsatt god och var under föregående vecka cirka 94 procent.

Nivåerna i de Nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 32 procent, vilket är cirka 4 procentenheter under det normala.

Läget på elmarknaden gör uppehåll i och med Påsk. Nästa veckobrev skickas 25 april.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.