Systempriset var i genomsnitt 29,3 EUR/MWh under veckan och därmed i princip oförändrad jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna ökade med 6 procent till veckomedlet 30,7 EUR/MWh som veckomedel för samtliga elområden.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år sjönk mellan 1-2 procent och hamnade i snitt på 26,0, 23,8 respektive 22,8 EUR/MWh.

Priserna för kommande kvartal på olja och kol ökade något medan priset för gas föll marginellt under veckan. Utsläppsrätter för december 17 sjönk med 3,7 procent och handlades för 4,7 EUR/EUA i genomsnitt under veckan.

EPAD-kontrakten för SE1 och SE2 fortsatte öka kraftigt under veckan och hamnade i snitt på 0,50 respektive 0,51 EUR/MWh efter att ha ökat med 25 respektive 31 procent. Kontrakten för SE3 och SE4 är dock fortsatt dyrare och ligger på 0,72 respektive 1,50 EUR/MWh.

Nivåerna i de Nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 33 procent, vilket är cirka 5 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var 90 procent under veckan då F3 togs ur drift för att reparera ett bränsleläckage föregående helg. Verket förväntas vara åter i drift under måndagen (3/4).

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

 

Läget på elmarknaden - vecka 13 2017

by , https://www.ei.se, 2017-04-04 09:46:42

Spotpriserna över 30 EUR/MWh i Sverige och dyrare EPAD-kontrakt i SE1 och SE2.

Systempriset var i genomsnitt 29,3 EUR/MWh under veckan och därmed i princip oförändrad jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna ökade med 6 procent till veckomedlet 30,7 EUR/MWh som veckomedel för samtliga elområden.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år sjönk mellan 1-2 procent och hamnade i snitt på 26,0, 23,8 respektive 22,8 EUR/MWh.

Priserna för kommande kvartal på olja och kol ökade något medan priset för gas föll marginellt under veckan. Utsläppsrätter för december 17 sjönk med 3,7 procent och handlades för 4,7 EUR/EUA i genomsnitt under veckan.

EPAD-kontrakten för SE1 och SE2 fortsatte öka kraftigt under veckan och hamnade i snitt på 0,50 respektive 0,51 EUR/MWh efter att ha ökat med 25 respektive 31 procent. Kontrakten för SE3 och SE4 är dock fortsatt dyrare och ligger på 0,72 respektive 1,50 EUR/MWh.

Nivåerna i de Nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 33 procent, vilket är cirka 5 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var 90 procent under veckan då F3 togs ur drift för att reparera ett bränsleläckage föregående helg. Verket förväntas vara åter i drift under måndagen (3/4).

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

 

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.