Efterfrågeflexibilitet – en outnyttjad resurs i kraftsystemet

I framtidens elsystem kommer kunden att ha en mer aktiv roll. Genom att styra och anpassa sin elförbrukning kan elkunderna bidra till ett mer stabilt och effektivt system.

– Med nya smarta tjänster kan kunderna på ett enkelt sätt styra sin elförbrukning och använda mindre el de timmar då elnätet är högt belastat och elen dyr, säger Karin Alvehag, projektledare på Ei.

LÄS MER OM EFTERFRÅGEFLEXIBILITET>

Rapport om variabel elproduktion

I december lämnade Ei sin rapport om variabel elproduktion till regeringen. I rapporten har Ei analyserat vilken påverkan en ökad andel variabel elproduktion har på elproducenters lönsamhet, grossistpriset på el samt priset till slutkund. Ei har också tittat på hur en ökad andel variabel elproduktion påverkar företagens incitament att investera i elproduktion och i elproduktionsanläggningar som enbart används vid hög efterfrågan, så kallad topplastproduktion. Rapporten finns att ladda ner på Ei:s webbplats.

LÄS MER OM VARIABEL ELPRODUKTION>

22 mars – samråd om nätföreskrifterna DCC och HVDC

Den 22 mars bjuder Ei in intressenter till ett samråd om två olika nätföreskrifter. Båda nätföreskrifterna handlar om anslutning till elnät.

LÄS MER OM SAMRÅDET>

Skärpta straff vid grova brott mot marknadsmissbruksreglerna

Den 1 februari 2017 skärptes maxstraffet för den som gör sig skyldig till brott mot marknadsmissbruksreglerna gällande elhandel i grossistledet, det vill säga insiderhandel, otillbörlig marknadspåverkan eller obehörigt röjande av insiderinformation.

LÄS MER OM REGLERNA>

Datum att lägga på minne

22 mars

Ei bjuder in till samråd om nätföreskrifterna DCC och HVDC.
Arrangör: Energimarknadsinspektionen
Mer information: Mer information finns på ei.se

31 mars

Sista dag för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata till Ei.
Mer information: Mer information finns på ei.se

27 april

NordREG, som är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi, arrangerar ett seminarium om incitament för att minska nätförluster i de nordiska länderna. Seminariet som arrangeras i Stockholm är på engelska och har titeln Seminar on incentives to reduce network losses in the Nordic countries.
Mer information: Mer information finns på ei.se i början av mars