På en framtida elmarknad med en högre andel förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft ökar också utmaningarna för vårt elsystem. Hushållskunder med eluppvärmning och industrier kan bidra till att lösa några av utmaningarna när de kan vara flexibla i sin elanvändning.

- Att kunderna är flexibla innebär helt enkelt att de anpassar sin elanvändning när det behövs, det kallas för efterfrågeflexibilitet. Det ska ske frivilligt och det ska finnas incitament för kunden att göra detta. Det ställer krav på insatser från flera aktörer på elmarknaden, säger Karin Alvehag som är projektledare på Ei och ledamot i Forumet för smarta elnät.

Om elnätsföretag och andra marknadsaktörer ska kunna erbjuda tjänster och avtal som gör det enkelt för kunden att vara flexibel i sin elanvändning behöver de också stimuleras till att ta initiativ till detta. 

Ei:s förslag till åtgärder syftar till att: 

  1. Öka informationen till kunderna - det ska vara enkelt att hitta och ta till sig information om energianvändning och efterfrågeflexibilitet
  2. Öka incitamentet till kunder - det behövs ett stöd till kunder som uppmuntrar dem att investera i styrutrustning
  3. Öka samarbetet - det behövs ett fortsatt och ett utökat samarbete mellan elmarknadens aktörer och myndigheter i Sverige.

- Vi kan konstatera att nyttan är större än kostnaderna om kunderna kan bidra med sin flexibilitet. Att vi lyckas med detta i omställningen av elsystemet kommer att vara viktigt för en väl fungerande elmarknad, säger Anne Vadasz Nilsson generaldirektör på Ei.Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader

by , https://www.ei.se, 2016-12-19 14:44:58

I rapporten "Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet" finns ett kraftfullt åtgärdspaket för att riva ner de hinder som finns på elmarknaden idag. En flexibel elanvändning kommer att vara en del av lösningen på de utmaningar som finns med en ökad andel förnybar elproduktion.

På en framtida elmarknad med en högre andel förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft ökar också utmaningarna för vårt elsystem. Hushållskunder med eluppvärmning och industrier kan bidra till att lösa några av utmaningarna när de kan vara flexibla i sin elanvändning.

- Att kunderna är flexibla innebär helt enkelt att de anpassar sin elanvändning när det behövs, det kallas för efterfrågeflexibilitet. Det ska ske frivilligt och det ska finnas incitament för kunden att göra detta. Det ställer krav på insatser från flera aktörer på elmarknaden, säger Karin Alvehag som är projektledare på Ei och ledamot i Forumet för smarta elnät.

Om elnätsföretag och andra marknadsaktörer ska kunna erbjuda tjänster och avtal som gör det enkelt för kunden att vara flexibel i sin elanvändning behöver de också stimuleras till att ta initiativ till detta. 

Ei:s förslag till åtgärder syftar till att: 

  1. Öka informationen till kunderna - det ska vara enkelt att hitta och ta till sig information om energianvändning och efterfrågeflexibilitet
  2. Öka incitamentet till kunder - det behövs ett stöd till kunder som uppmuntrar dem att investera i styrutrustning
  3. Öka samarbetet - det behövs ett fortsatt och ett utökat samarbete mellan elmarknadens aktörer och myndigheter i Sverige.

- Vi kan konstatera att nyttan är större än kostnaderna om kunderna kan bidra med sin flexibilitet. Att vi lyckas med detta i omställningen av elsystemet kommer att vara viktigt för en väl fungerande elmarknad, säger Anne Vadasz Nilsson generaldirektör på Ei.Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.