Det första seminariet handlar om framtida nätreglering och det frågor som kommer att diskuteras är: Kommer omställningen av energisystemet ställa nya krav på nätägarna när det gäller utvecklingen av näten? Vilka incitament är viktigast att nätregleringen ger? Och hur ska vi bygga ett förtroende hos konsumenter för elnätsregleringen? På talarlistan står riksdagsledamöter från flera partier samt representanter från Ei, Villaägarna, SKGS, Energiföretagen Sverige och Göteborgs universitet.

Tid och plats: Seminariet om framtida elnätsreglering hålls den 5 juli klockan 13.30-14.20 på Teaterskeppet i Visby hamn.

Utfrågning av Ei:s generaldirektör om utvecklingen på energimarknaderna

På Ei:s andra arrangemang sätts generaldirektör Anne Vadasz Nilsson i "Heta stolen". Där kommer hon att frågas ut av journalisten Gunnar Wrede om framtidens elmarknad. Vad tycker Energimarknadsinspektionen egentligen om kapacitetsmekanismer, energy only och subventioner?

Tid och plats: Utfrågningen sker på Teaterskeppet i Visby hamn den 5 juli klockan 14.30-15.00.

Elnätsreglering och marknadsdesign i Almedalen

by , https://www.ei.se, 2016-05-30 10:46:38

Välkommen till Energimarknadsinspektionens (Ei:s) seminarium i Almedalen. I år bjuder Ei in till två arrangemang på Teaterskeppet i Visby hamn.

Det första seminariet handlar om framtida nätreglering och det frågor som kommer att diskuteras är: Kommer omställningen av energisystemet ställa nya krav på nätägarna när det gäller utvecklingen av näten? Vilka incitament är viktigast att nätregleringen ger? Och hur ska vi bygga ett förtroende hos konsumenter för elnätsregleringen? På talarlistan står riksdagsledamöter från flera partier samt representanter från Ei, Villaägarna, SKGS, Energiföretagen Sverige och Göteborgs universitet.

Tid och plats: Seminariet om framtida elnätsreglering hålls den 5 juli klockan 13.30-14.20 på Teaterskeppet i Visby hamn.

Utfrågning av Ei:s generaldirektör om utvecklingen på energimarknaderna

På Ei:s andra arrangemang sätts generaldirektör Anne Vadasz Nilsson i "Heta stolen". Där kommer hon att frågas ut av journalisten Gunnar Wrede om framtidens elmarknad. Vad tycker Energimarknadsinspektionen egentligen om kapacitetsmekanismer, energy only och subventioner?

Tid och plats: Utfrågningen sker på Teaterskeppet i Visby hamn den 5 juli klockan 14.30-15.00.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.