I sitt pressmeddelande skriver regeringen bland annat "Regeringen vill säkerställa att kunderna betalar skäliga avgifter för elnätstjänsten, samtidigt som elnätsföretagen får rimliga intäkter för att driva sin verksamhet. Därför har regeringen under längre tid följt upp hur regleringen av elnätsavgifterna tillämpas. Regeringen anser att det behövs ett tydligare regelverk för att säkerställa att elnätsföretagens avkastning är rimlig och för att snabba upp och förenkla handläggningen hos domstolarna."

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 23 oktober 2017.

Ei har fått i uppdrag att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamhet

by , https://www.ei.se, 2016-12-22 13:42:40

Regeringen vill tydliggöra och skärpa regelverket kring elnätsavgifterna. Därför har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått i uppdrag att lämna förslag på hur avkastningen från elnätsavgifter ska regleras.

I sitt pressmeddelande skriver regeringen bland annat "Regeringen vill säkerställa att kunderna betalar skäliga avgifter för elnätstjänsten, samtidigt som elnätsföretagen får rimliga intäkter för att driva sin verksamhet. Därför har regeringen under längre tid följt upp hur regleringen av elnätsavgifterna tillämpas. Regeringen anser att det behövs ett tydligare regelverk för att säkerställa att elnätsföretagens avkastning är rimlig och för att snabba upp och förenkla handläggningen hos domstolarna."

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 23 oktober 2017.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.