Eftersom Ei fattar beslut om elnätsföretagens intäktsramar i förväg bygger besluten om hur hög avgift företagen totalt får ta ut av sina kunder på prognoser. Efter periodens slut stämmer Ei därför av utfallet och tar beslut om de slutliga intäktsramarna. Den 20 december var alla avstämningsbeslut för perioden 2012-2015 klara. Besluten ger några företag höjd ram, några sänkt ram och för några företag fastställdes det tidigare beslutet.

Intäktsramar på totalt 200 miljarder kronor

De ansökningar om intäktsramar för 2012-2015 som elnätsföretagen skickade in till Ei 2011 uppgick till totalt 183 miljarder kronor. Ei:s beslut före perioden begränsade ramarna till cirka 160 miljarder kronor. Ei:s beslut överklagades och domstolen gav företagen rätt att ta ut cirka 196 miljarder kronor.

Även de företag som inte överklagade har rätt att i efterhand begära att få samma avkastning som domstolen kommit fram till. Företagen har även haft möjlighet att ansöka om höjning av den slutliga intäktsramen för 2012-2015, om det verkliga utfallet varit högre än de prognoser som låg till grund för den ursprungliga intäktsramen. 119 företag ansökte om en höjd intäktsram för perioden 2012-2015.

Ei:s beslut om slutliga intäktsramar för de cirka 180 elnätsföretagen uppgår därför till totalt cirka 200 miljarder kronor.

Företagens investeringar har under perioden uppgått till totalt 34 miljarder kronor och utrangeringarna till totalt 17 miljarder kronor.

Kan höjas, sänkas eller stå fast

Enligt ellagen ska Ei sänka den fastställda intäktsramen efter tillsynsperiodens slut, om det finns skäl att anta att ramen är större än vad som är motiverat. För 31 företag har Ei sänkt intäktsramen för tillsynsperioden 2012-2015. 103 företag har fått en höjd intäktsram eftersom företagets prognoser för perioden varit för låga. För resterande företag har Ei fastställt de tidigare besluten.

Besluten har överklagats

Tio elnätsföretag har än så länge överklagat sitt beslut om slutliga intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015.

180 beslut om elnätsföretagens slutliga intäktsramar 2012-2015

by , https://www.ei.se, 2016-12-20 14:10:09

Nu är avstämningen av elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2012-2015 klar. Avstämningen innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) har tittat på det verkliga utfallet för perioden och därefter fattat beslut om slutliga intäktsramar för cirka 180 elnätsföretag.

Eftersom Ei fattar beslut om elnätsföretagens intäktsramar i förväg bygger besluten om hur hög avgift företagen totalt får ta ut av sina kunder på prognoser. Efter periodens slut stämmer Ei därför av utfallet och tar beslut om de slutliga intäktsramarna. Den 20 december var alla avstämningsbeslut för perioden 2012-2015 klara. Besluten ger några företag höjd ram, några sänkt ram och för några företag fastställdes det tidigare beslutet.

Intäktsramar på totalt 200 miljarder kronor

De ansökningar om intäktsramar för 2012-2015 som elnätsföretagen skickade in till Ei 2011 uppgick till totalt 183 miljarder kronor. Ei:s beslut före perioden begränsade ramarna till cirka 160 miljarder kronor. Ei:s beslut överklagades och domstolen gav företagen rätt att ta ut cirka 196 miljarder kronor.

Även de företag som inte överklagade har rätt att i efterhand begära att få samma avkastning som domstolen kommit fram till. Företagen har även haft möjlighet att ansöka om höjning av den slutliga intäktsramen för 2012-2015, om det verkliga utfallet varit högre än de prognoser som låg till grund för den ursprungliga intäktsramen. 119 företag ansökte om en höjd intäktsram för perioden 2012-2015.

Ei:s beslut om slutliga intäktsramar för de cirka 180 elnätsföretagen uppgår därför till totalt cirka 200 miljarder kronor.

Företagens investeringar har under perioden uppgått till totalt 34 miljarder kronor och utrangeringarna till totalt 17 miljarder kronor.

Kan höjas, sänkas eller stå fast

Enligt ellagen ska Ei sänka den fastställda intäktsramen efter tillsynsperiodens slut, om det finns skäl att anta att ramen är större än vad som är motiverat. För 31 företag har Ei sänkt intäktsramen för tillsynsperioden 2012-2015. 103 företag har fått en höjd intäktsram eftersom företagets prognoser för perioden varit för låga. För resterande företag har Ei fastställt de tidigare besluten.

Besluten har överklagats

Tio elnätsföretag har än så länge överklagat sitt beslut om slutliga intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.