Enligt artikel 16(8) i elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 ska alla systemansvariga för överföringssystem tillgängliggöra minst 70 procent sammanlänkningskapacitet till marknaden. Om en systemansvarig inte kan uppnå kravet utan att riskera driftsäkerheten, kan den ansöka om undantag hos sin tillsynsmyndighet, i enlighet med artikel 16(9). Undantag kan godkännas för maximalt två år i taget och måste vara begränsat till att upprätthålla driftsäkerheten.

Den 19 december 2019 godkände Ei att Svenska kraftnät får göra vissa avsteg från kravet under år 2020. Undantaget gäller sammanlänkningarna mot Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.

Den 7 juli 2020 lämnade Svenska kraftnät in en ny ansökan till Ei om undantag från kravet att tillgängliggöra minst 70 procent av sammanlänkningskapaciteten. Svenska kraftnät ansöker om att ett undantag för sammanlänkningen mot Danmark, Tyskland, Polen och Litauen ska gälla under hela 2021.

Här hittar du ansökningshandlingarna:

Synpunkter senast 25 september

Synpunkter skickas till registrator@ei.se och märks med diarienummer 2020–102975. Sista dag att lämna synpunkter är den 25 september 2020.

 


In English

The Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei) has launched a public consultation on a request for derogation from the requirement in Regulation (EU) 2019/943 Article 16(8), to make at least 70 percent of the interconnection capacity available to the market.

The request was submitted by the Swedish transmission system operator, Affärsverket svenska kraftnät, on 7 July 2020. It can be accessed via the link below.

Replies to the consultation should be sent to registrator@ei.se and marked with the following reference number 2020-102975.

Deadline for replies: 25 September 2020.

Samråd om undantag från kravet på 70 procents tillgänglighet på sammanlänkningar

by , https://www.ei.se, 2020-09-04 08:06:11

Svenska kraftnät har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om undantag från kravet att tillgängliggöra minst 70 procent av sammanlänkningskapaciteten för handel. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts ansökan. Synpunkter ska skickas till Ei senast den 25 september 2020.

Enligt artikel 16(8) i elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 ska alla systemansvariga för överföringssystem tillgängliggöra minst 70 procent sammanlänkningskapacitet till marknaden. Om en systemansvarig inte kan uppnå kravet utan att riskera driftsäkerheten, kan den ansöka om undantag hos sin tillsynsmyndighet, i enlighet med artikel 16(9). Undantag kan godkännas för maximalt två år i taget och måste vara begränsat till att upprätthålla driftsäkerheten.

Den 19 december 2019 godkände Ei att Svenska kraftnät får göra vissa avsteg från kravet under år 2020. Undantaget gäller sammanlänkningarna mot Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.

Den 7 juli 2020 lämnade Svenska kraftnät in en ny ansökan till Ei om undantag från kravet att tillgängliggöra minst 70 procent av sammanlänkningskapaciteten. Svenska kraftnät ansöker om att ett undantag för sammanlänkningen mot Danmark, Tyskland, Polen och Litauen ska gälla under hela 2021.

Här hittar du ansökningshandlingarna:

Synpunkter senast 25 september

Synpunkter skickas till registrator@ei.se och märks med diarienummer 2020–102975. Sista dag att lämna synpunkter är den 25 september 2020.

 


In English

The Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei) has launched a public consultation on a request for derogation from the requirement in Regulation (EU) 2019/943 Article 16(8), to make at least 70 percent of the interconnection capacity available to the market.

The request was submitted by the Swedish transmission system operator, Affärsverket svenska kraftnät, on 7 July 2020. It can be accessed via the link below.

Replies to the consultation should be sent to registrator@ei.se and marked with the following reference number 2020-102975.

Deadline for replies: 25 September 2020.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.