De nordiska tillsynsmyndigheterna för energi genomför nu samråd om ett metodförslag för att undersöka om det finns tillräckliga risksäkringsmöjligheter i nordiska elområden.

Förslaget har tagits fram av de nordiska tillsynsmyndigheterna för att kunna genomföra en bedömning i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet.

Förslaget finns presenterat på NordREG:s webbplats. Energimarknadsinspektionen (Ei) uppmanar aktörer att studera förslaget och lämna synpunkter senast den 2 juni.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Samråd om risksäkringsmöjligheterna på den nordiska elmarknaden

by , https://www.ei.se, 2020-05-12 08:32:24

NordREG* bjuder in till samråd om förslag på metod för att undersöka risksäkringsmöjligheterna på den nordiska elmarknaden. Sista svarsdag är den 2 juni.

De nordiska tillsynsmyndigheterna för energi genomför nu samråd om ett metodförslag för att undersöka om det finns tillräckliga risksäkringsmöjligheter i nordiska elområden.

Förslaget har tagits fram av de nordiska tillsynsmyndigheterna för att kunna genomföra en bedömning i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet.

Förslaget finns presenterat på NordREG:s webbplats. Energimarknadsinspektionen (Ei) uppmanar aktörer att studera förslaget och lämna synpunkter senast den 2 juni.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.