Kommissionen har bland annat identifierat två områden inom elsektorn där det skulle kunna behövas nya regler för att uppnå målen i kommissionens gröna giv. De två områden som anges är cybersäkerhet och efterfrågeflexibilitet.

Nu vill kommissionen ha in synpunkter från intressenter och utlyser därför ett skriftligt samråd. Till och med den 14 april 2020 finns möjlighet att komma med synpunkter och på det viset påverka vilka detaljerade regelverk som bör utarbetas på EU-nivå.

Samråd om EU-regler – sista svarsdag 14 april

by , https://www.ei.se, 2020-02-14 09:51:10

Europeiska kommissionen har utlyst ett skriftligt samråd om prioriterade utvecklingsområden för EU-förordningar inom el- och gassektorn de närmaste åren. Till och med den 14 april har intressenter möjlighet att komma med synpunkter.

Kommissionen har bland annat identifierat två områden inom elsektorn där det skulle kunna behövas nya regler för att uppnå målen i kommissionens gröna giv. De två områden som anges är cybersäkerhet och efterfrågeflexibilitet.

Nu vill kommissionen ha in synpunkter från intressenter och utlyser därför ett skriftligt samråd. Till och med den 14 april 2020 finns möjlighet att komma med synpunkter och på det viset påverka vilka detaljerade regelverk som bör utarbetas på EU-nivå.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.