Den publika konsultationen är tillgänglig till och med den 31 augusti 2020 och riktar sig främst till aktörer på grossistenergimarknaden och RRMs (Registered Reporting Mechanisms) som är registrerade hos ACER.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Lämna synpunkter på ACER:s REMIT-avgift

by , https://www.ei.se, 2020-06-24 14:04:12

EU-kommissionen planerar att införa en avgift i syfte att finansiera ACERs* arbete med marknadsövervakning. Kommissionen ger nu intressenter möjlighet att lämna synpunkter på avgiftens utformning. Synpunkter lämnas via ett frågeformulär senast den 31 augusti.

Den publika konsultationen är tillgänglig till och med den 31 augusti 2020 och riktar sig främst till aktörer på grossistenergimarknaden och RRMs (Registered Reporting Mechanisms) som är registrerade hos ACER.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.