- Vi har utvecklat en e-tjänst för inrapporteringen för att underlätta för företagen, göra det enklare och förbättra processen. Planen är att tjänsten lanserades den 17 februari, berättar Mathilda Lindersson, analytiker på avdelningen för nätreglering.

För att logga in i tjänsten krävs övervakningsansvarigs mobila bank-id. När sedan uppgifterna rapporterats in, skickar Ei ett bekräftelsemejl med kopia på den inlämnade rapporten och information om hur vi jobbar vidare med ärendet. Senast den 15 mars ska uppgifterna för 2019 vara inrapporterade i tjänsten. 

Länkar och frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ei på mejladress neon@ei.se  

Ei lanserar ny e-tjänst för inrapportering av åtgärder enligt övervakningsplaner

by , https://www.ei.se, 2020-02-10 13:58:52

Vecka åtta lanserade Energimarknadsinspektionen (Ei) en ny e-tjänst. Den berör alla el- och gasnätsföretag som ska rapportera in vilka åtgärder de genomfört det senaste året enligt övervakningsplanen. 

- Vi har utvecklat en e-tjänst för inrapporteringen för att underlätta för företagen, göra det enklare och förbättra processen. Planen är att tjänsten lanserades den 17 februari, berättar Mathilda Lindersson, analytiker på avdelningen för nätreglering.

För att logga in i tjänsten krävs övervakningsansvarigs mobila bank-id. När sedan uppgifterna rapporterats in, skickar Ei ett bekräftelsemejl med kopia på den inlämnade rapporten och information om hur vi jobbar vidare med ärendet. Senast den 15 mars ska uppgifterna för 2019 vara inrapporterade i tjänsten. 

Länkar och frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ei på mejladress neon@ei.se  

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.