Det godkända undantaget omfattar fem sammanlänkningar mellan elområdena:

  • Sverige 3 – Danmark 1 (Jylland)
  • Sverige 4 – Danmark 2 (Själland)
  • Sverige 4 – Tyskland
  • Sverige 4 – Polen
  • Sverige 4 – Litauen.

Möjligheten till undantag gäller endast vid tillfällen då Svenska kraftnät bedömer att begränsning av den tillgängliggjorda kapaciteten är nödvändig för att upprätthålla driftsäkerheten. Undantaget gäller för maximalt ett år.

I beslutet om godkännande inkluderas en skyldighet för Svenska kraftnät att kontinuerligt rapportera till Ei de tillfällen då Svenska kraftnät utnyttjar undantaget samt för respektive tillfälle, vilka volymer av bud som funnits tillgängliga för att Svenska kraftnät istället helt eller delvis skulle ha kunnat motverka begränsningen genom mothandel eller omdirigering.

Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om undantag från regeln om 70 procents tillgänglighet på sammanlänkningar

by , https://www.ei.se, 2020-01-03 13:18:17

Den 19 december beslutade Energimarknadsinspektionen (Ei) att godkänna Svenska kraftnäts ansökan om undantag från EU-lagstiftningen Ren energis regel om att tillgängliggöra minst 70 procent av sammanlänkningskapaciteten till marknaden.

Det godkända undantaget omfattar fem sammanlänkningar mellan elområdena:

  • Sverige 3 – Danmark 1 (Jylland)
  • Sverige 4 – Danmark 2 (Själland)
  • Sverige 4 – Tyskland
  • Sverige 4 – Polen
  • Sverige 4 – Litauen.

Möjligheten till undantag gäller endast vid tillfällen då Svenska kraftnät bedömer att begränsning av den tillgängliggjorda kapaciteten är nödvändig för att upprätthålla driftsäkerheten. Undantaget gäller för maximalt ett år.

I beslutet om godkännande inkluderas en skyldighet för Svenska kraftnät att kontinuerligt rapportera till Ei de tillfällen då Svenska kraftnät utnyttjar undantaget samt för respektive tillfälle, vilka volymer av bud som funnits tillgängliga för att Svenska kraftnät istället helt eller delvis skulle ha kunnat motverka begränsningen genom mothandel eller omdirigering.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.