ACER* inhämtar synpunkter på kapacitetsberäkningsmetod för forwardmarknaden inom den Baltiska kapacitetsberäkningsregionen inom EU i enlighet med EU-förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) .

I regionen ingår förutom Sverige, även Estland, Finland, Lettland, Litauen och Polen.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet. 

ACER hämtar in synpunkter på kapacitetsberäkningsmetod för forwardmarknaden inom den Baltiska kapacitetsberäkningsregionen inom EU

by , https://www.ei.se, 2020-07-30 15:54:14

Den publika konsultationen är tillgänglig till och med den 24 augusti 2020 och riktar sig främst till aktörer på grossistenergimarknaden.

ACER* inhämtar synpunkter på kapacitetsberäkningsmetod för forwardmarknaden inom den Baltiska kapacitetsberäkningsregionen inom EU i enlighet med EU-förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) .

I regionen ingår förutom Sverige, även Estland, Finland, Lettland, Litauen och Polen.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet. 

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.