Almedalen

Den 2 juli bjuder vi in till seminarium om kapacitetsfrågan och den 3 juli handlar seminariet om Ren energipaketet och energigemenskaper.

Båda seminarierna webbsänds live och går att titta på i efterhand här på ei.se.

Seminarium 2 juli

Kapacitetsbrist i elnäten – nytt problem kräver nytt tänk

Kapacitetsbrist och trånga elnät är ett ämne som ligger högt upp på samhällsagendan. Men hur går diskussionerna i kommunerna, på elnätsföretagen, inom näringslivet och runt de politiska borden?

Måste kommunerna prioritera mellan ett nytt bostadsområde och en stor företagsetablering? Hur mycket måste Sveriges elnät byggas ut för att klara framtidens behov? Och sist men inte minst, finns en samverkan mellan elnätsföretag, näringsliv, myndigheter och kommuner eller kör alla sitt eget race? En diskussion om hur vi hittar kloka lösningar i en tid där förändringar sker snabbare än vi kunnat ana.

Medverkande: Kaj Forsberg (moderator, Ei), Therése Hindman Persson (Ei), Niclas Damsgaard (Svenska kraftnät), Maria Sunér Fleming (Svenskt näringsliv), Kristina Starborg (Uppsala kommun), Lena Sellgren (Business Sweden), Carola Gunnarsson (C, Sveriges Kommuner och Landsting).

Tid: Klockan 10:15 - 11:00

Plats: Teaterskeppet, Stora matsalen

Seminarium 3 juli

Ren energipaketet och energigemenskaper - var, hur och för vem är de en bra lösning?

Vad innebär Ren energipaketet och den nya företeelsen energigemenskaper? Vilken nytta kan de göra för svensk elmarknad, behövs de i ett helt elektrifierat samhälle och hur påverkas konsumenten?

Energimarknadsinspektionen utreder just nu åt regeringen hur elmarknadsakterna i Ren energipaketet ska implementeras i svensk lag. En ny aktör i elmarknadsdirektivet är de så kallade energigemenskaperna. Hur ser behovet egentligen ut i Sverige? I det här samtalet vrider och vänder vi på frågor om hur de lämpligen introduceras, om de ska få äga och driva elnät, om det finns vinnare och förlorare i detta, och framför allt – hur konsumenter kan komma att påverkas. Vi börjar med att sätta frågorna i ett större sammanhang för att sedan titta närmare på denna nya aktör och regler som är under utveckling.

Medverkande: Karin Tvingsjö (moderator, Ei), Elisabet Falemo (Elsäkerhetsverket), Jonas Tannerstad (Örebrobostäder), Anna Carlén (Konsumenternas energimarknadsbyrå), Jessica Krook (E.ON Energidistribution), Therése Hindman Persson (Ei), Claes Vendel Nylander (Ei).

Tid: 15:00 - 15:45

Plats: Teaterskeppet, Stora matsalen

Träffa Ei i Almedalen

by , https://www.ei.se, 2019-06-07 14:41:29

Den 30 juni till den 7 juli arrangeras Almedalsveckan i Visby. Under veckan kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) finnas på plats för att diskutera aktuella energifrågor. Förutom att medverka som talare på andras evenemang bjuder vi in till två egna seminarier. Kom gärna och var med i våra diskussioner, eller titta på webbsändningarna!

Almedalen

Den 2 juli bjuder vi in till seminarium om kapacitetsfrågan och den 3 juli handlar seminariet om Ren energipaketet och energigemenskaper.

Båda seminarierna webbsänds live och går att titta på i efterhand här på ei.se.

Seminarium 2 juli

Kapacitetsbrist i elnäten – nytt problem kräver nytt tänk

Kapacitetsbrist och trånga elnät är ett ämne som ligger högt upp på samhällsagendan. Men hur går diskussionerna i kommunerna, på elnätsföretagen, inom näringslivet och runt de politiska borden?

Måste kommunerna prioritera mellan ett nytt bostadsområde och en stor företagsetablering? Hur mycket måste Sveriges elnät byggas ut för att klara framtidens behov? Och sist men inte minst, finns en samverkan mellan elnätsföretag, näringsliv, myndigheter och kommuner eller kör alla sitt eget race? En diskussion om hur vi hittar kloka lösningar i en tid där förändringar sker snabbare än vi kunnat ana.

Medverkande: Kaj Forsberg (moderator, Ei), Therése Hindman Persson (Ei), Niclas Damsgaard (Svenska kraftnät), Maria Sunér Fleming (Svenskt näringsliv), Kristina Starborg (Uppsala kommun), Lena Sellgren (Business Sweden), Carola Gunnarsson (C, Sveriges Kommuner och Landsting).

Tid: Klockan 10:15 - 11:00

Plats: Teaterskeppet, Stora matsalen

Seminarium 3 juli

Ren energipaketet och energigemenskaper - var, hur och för vem är de en bra lösning?

Vad innebär Ren energipaketet och den nya företeelsen energigemenskaper? Vilken nytta kan de göra för svensk elmarknad, behövs de i ett helt elektrifierat samhälle och hur påverkas konsumenten?

Energimarknadsinspektionen utreder just nu åt regeringen hur elmarknadsakterna i Ren energipaketet ska implementeras i svensk lag. En ny aktör i elmarknadsdirektivet är de så kallade energigemenskaperna. Hur ser behovet egentligen ut i Sverige? I det här samtalet vrider och vänder vi på frågor om hur de lämpligen introduceras, om de ska få äga och driva elnät, om det finns vinnare och förlorare i detta, och framför allt – hur konsumenter kan komma att påverkas. Vi börjar med att sätta frågorna i ett större sammanhang för att sedan titta närmare på denna nya aktör och regler som är under utveckling.

Medverkande: Karin Tvingsjö (moderator, Ei), Elisabet Falemo (Elsäkerhetsverket), Jonas Tannerstad (Örebrobostäder), Anna Carlén (Konsumenternas energimarknadsbyrå), Jessica Krook (E.ON Energidistribution), Therése Hindman Persson (Ei), Claes Vendel Nylander (Ei).

Tid: 15:00 - 15:45

Plats: Teaterskeppet, Stora matsalen

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.