Ei har fått in förslag till clearing- och avräkningsarrangemang från de tre nominerade elmarknadsoperatörerna i Sverige (Nord Pool, EPEX och Nasdaq) i enlighet med artikel 77.2 i förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Förslaget avser clearing- och avräkningsarrangemang mellan olika nominerade elmarknadsoperatörer, det vill säga inte mellan nominerade elmarknadsoperatörer och deras kunder.

I arbetet med att bedöma förslaget samarbetar Ei med tillsynsmyndigheterna i Norge, Danmark och Finland. De fyra tillsynsmyndigheterna genomför därför ett gemensamt samråd på NordREGs webbplats.

Sista dag för att svara på samrådet är den 22 mars 2019. Skicka svaren till registrator@ei.se och vänligen uppge ärendenummer 2018–101724.

Länk till informationen och förslaget på NordREG:s webbplats.

Samråd om förslag till clearing- och avräkningsarrangemang

by , https://www.ei.se, 2019-03-15 11:28:32

Tillsammans med tillsynsmyndigheterna för energi i Norge, Danmark och Finland genomför Energimarknadsinspektionen (Ei) ett samråd om clearing- och avräkningsarrangemang. Sista dag att svara på samrådet är den 22 mars.

Ei har fått in förslag till clearing- och avräkningsarrangemang från de tre nominerade elmarknadsoperatörerna i Sverige (Nord Pool, EPEX och Nasdaq) i enlighet med artikel 77.2 i förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Förslaget avser clearing- och avräkningsarrangemang mellan olika nominerade elmarknadsoperatörer, det vill säga inte mellan nominerade elmarknadsoperatörer och deras kunder.

I arbetet med att bedöma förslaget samarbetar Ei med tillsynsmyndigheterna i Norge, Danmark och Finland. De fyra tillsynsmyndigheterna genomför därför ett gemensamt samråd på NordREGs webbplats.

Sista dag för att svara på samrådet är den 22 mars 2019. Skicka svaren till registrator@ei.se och vänligen uppge ärendenummer 2018–101724.

Länk till informationen och förslaget på NordREG:s webbplats.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.