EU-förordningen 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (DCC) trädde i kraft den 7 september 2016.

Ei har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav samt en konsekvensutredning. Intressenter kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 23 april 2019.

Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2018-102196 och skickas till registrator@ei.se.

Mer information

På remiss: föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav enligt DCC

by , https://www.ei.se, 2019-03-27 15:28:34

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram förslag till föreskrifter enligt EU-förordningen om nätanslutning av förbrukare (DCC). Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Sista dag att lämna synpunkter är 23 april 2019.

EU-förordningen 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (DCC) trädde i kraft den 7 september 2016.

Ei har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav samt en konsekvensutredning. Intressenter kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 23 april 2019.

Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2018-102196 och skickas till registrator@ei.se.

Mer information

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.